Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen
Deze Disclaimer gaat uit van:

Sarah Embrechts - &Stories by Sarah
Clementinastraat 60, 2018 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer 0771.568.583
BTW-nummer BE0771.568.583
met website www.andstories.be
e-mailadres info@andstories.be

(verder genaamd ‘&Stories’)

&Stories behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.
&Stories raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt &Stories u deze website te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 30 juli 2023.

Inhoud van de website
&Stories streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert &Stories bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en
informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via info@andstories.be.

&Stories behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen. Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat &Stories alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website
Daarenboven streeft &Stories naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. &Stories kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. &Stories kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.
&Stories kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom
&Stories behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van &Stories (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van &Stories is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€10.000,00). &Stories beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar &Stories haar vestiging heeft.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? U kan steeds contact opnemen met &Stories via info@andstories.be.